Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

Η φυσικοθεραπεία, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μετεγχειρητικής αποκατάστασης όλων των ορθοπεδικών και νεύροχειρουργικών επεμβάσεων και είναι σημαντικός παράγοντας για την επανένταξη του ασθενή στην καθημερινότητα του.